Delma von Turia Drimas
thumbnail-2.jpg

Mother / Madre: Maybe von Turia Drimas                                                                                   

Father / Padre: Hugo vom Radhaus